Главная » Информация » Особенная информация

Собрание акционеров

Шановні акціонери!

На виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства», доводимо до Вашого відома результати голосування на Загальних зборах ВАТ «Одеський олійножировий комбінат», які відбулися «31» травня 2011 року.
По першому питанню за проект запропонований до голосування проголосували:
«За» –99,996% від загальної кількості голосів, які прийняли участь у Загальних зборах акціонерів.
«Проти» - немає.
«Утримались» - 0,0040% від загальної кількості голосів, які прийняли участь у Загальних зборах акціонерів.
По першому питанню вирішили:
Затвердити питання порядку денного та регламент їх розгляду на загальних зборах акціонерів.
Рішення прийнято.
По другому питанню за проект запропонований до голосування проголосували:
«За» – 99,987% від загальної кількості голосів, які прийняли участь у Загальних зборах акціонерів.
«Проти» - 0,0127% від загальної кількості голосів, які прийняли участь у Загальних зборах акціонерів.
«Утримались» - 0,0003% від загальної кількості голосів, які прийняли участь у Загальних зборах акціонерів.
По другому питанню вирішили:
Обрати робочі органи і затвердити порядок голосування на Загальних зборах акціонерів.
Рішення прийнято.
По третьому питанню за проект запропонований до голосування проголосували:
«За» – 99,982% від загальної кількості голосів, які прийняли участь у Загальних зборах акціонерів.
«Проти» - 0,0067% від загальної кількості голосів, які прийняли участь у Загальних зборах акціонерів.
«Утримались» - 0,0113% від загальної кількості голосів, які прийняли участь у Загальних зборах акціонерів.
По третьому питанню вирішили:
Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2009 рік та основні напрями діяльності товариства на 2010 рік. Роботу Правління визнати задовільною.
Рішення прийнято.
По четвертому питанню за проект запропонований до голосування проголосували:
«За» – 91,149% від загальної кількості голосів, які прийняли участь у Загальних зборах акціонерів.
«Проти» - 0,0020% від загальної кількості голосів, які прийняли участь у Загальних зборах акціонерів.
«Утримались» - 8,8490% від загальної кількості голосів, які прийняли участь у Загальних зборах акціонерів.
По четвертому питанню вирішили:
Затвердити звіт Наглядової ради за 2009 рік. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.
Рішення прийнято.
По п’ятому питанню за проект запропонований до голосування проголосували:
«За» –91,153% від загальної кількості голосів, які прийняли участь у Загальних зборах акціонерів.
«Проти» - 0,0008% від загальної кількості голосів, які прийняли участь у Загальних зборах акціонерів.
«Утримались» - 8,8462% від загальної кількості голосів, які прийняли участь у Загальних зборах акціонерів.
По п’ятому питанню вирішили:
Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії за 2009 рік. Роботу Ревізійної комісії визнати задовільною.
Рішення прийнято.
По шостому питанню за проект запропонований до голосування проголосували:
«За» –91,150% від загальної кількості голосів, які прийняли участь у Загальних зборах акціонерів.
«Проти» - 0,0063% від загальної кількості голосів, які прийняли участь у Загальних зборах акціонерів.
«Утримались» - 8,8437% від загальної кількості голосів, які прийняли участь у Загальних зборах акціонерів.
По шостому питанню вирішили:
Затвердити річний звіт та баланс товариства за 2009 рік.
Рішення прийнято.
По сьомому питанню за проект запропонований до голосування проголосували:
«За» - 91,150% від загальної кількості голосів, які прийняли участь у Загальних зборах акціонерів.
«Проти» - 0,0079% від загальної кількості голосів, які прийняли участь у Загальних зборах акціонерів.
«Утримались» - 8,8421% від загальної кількості голосів, які прийняли участь у Загальних зборах акціонерів.
По сьомому питанню вирішили:
Затвердити порядок покриття збитку товариства за 2009 рік за рахунок прибутків майбутніх періодів.
Рішення прийнято.
По восьмому питанню за проект запропонований до голосування проголосували:
«За» – 91,151% від загальної кількості голосів, які прийняли участь у Загальних зборах акціонерів.
«Проти» - 0,0085% від загальної кількості голосів, які прийняли участь у Загальних зборах акціонерів.
«Утримались» - 8,8405% від загальної кількості голосів, які прийняли участь у Загальних зборах акціонерів.
По восьмому питанню вирішили:
Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2010 рік та основні напрями діяльності товариства на 2011 рік. Роботу Правління визнати задовільною.
Рішення прийнято.
По дев’ятому питанню за проект запропонований до голосування проголосували:
«За» –91,146% від загальної кількості голосів, які прийняли участь у Загальних зборах акціонерів.
«Проти» 0,0016% від загальної кількості голосів, які прийняли участь у Загальних зборах акціонерів.
«Утримались» - 8,8524% від загальної кількості голосів, які прийняли участь у Загальних зборах акціонерів.
По дев’ятому питанню вирішили:
Затвердити звіт Наглядової ради за 2010 рік. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.
Рішення прийнято.

По десятому питанню за проект запропонований до голосування проголосували:
«За» – 91,1556% від загальної кількості голосів, які прийняли участь у Загальних зборах акціонерів.
«Проти» - 0,0008% від загальної кількості голосів, які прийняли участь у Загальних зборах акціонерів.
«Утримались» - 8,8434% від загальної кількості голосів, які прийняли участь у Загальних зборах акціонерів.
По десятому питанню вирішили:
Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії за 2010 рік. Роботу Ревізійної комісії визнати задовільною.
Рішення прийнято.
По одинадцятому питанню за проект запропонований до голосування проголосували:
«За» – 91,1527% від загальної кількості голосів, які прийняли участь у Загальних зборах акціонерів.
«Проти» - 0,0057% від загальної кількості голосів, які прийняли участь у Загальних зборах акціонерів.
«Утримались» - 8,8416% від загальної кількості голосів, які прийняли участь у Загальних зборах акціонерів.
По одинадцятому питанню вирішили:
Затвердити звіт та баланс товариства за 2010 рік.
Рішення прийнято.
По дванадцятому питанню за проект запропонований до голосування проголосували:
«За» – 91,1527% від загальної кількості голосів, які прийняли участь у Загальних зборах акціонерів.
«Проти» - 0,0057% від загальної кількості голосів, які прийняли участь у Загальних зборах акціонерів.
«Утримались» - 8,8416% від загальної кількості голосів, які прийняли участь у Загальних зборах акціонерів.
По дванадцятому питанню вирішили:
Затвердити порядок розподілу прибутку (покриття збитку) товариства за 2010 рік.
Рішення прийнято.
По тринадцятому питанню за проект запропонований до голосування проголосували:
«За» –99,99% від загальної кількості голосів, які прийняли участь у Загальних зборах акціонерів.
«Проти» - немає.
«Утримались» - 0,01% від загальної кількості голосів, які прийняли участь у Загальних зборах акціонерів.
По тринадцятому питанню вирішили:
Внести зміни до Статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції у зв’язку з приведенням діяльності товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства», в тому числі пов’язаних зі зміною найменування Відкритого акціонерного товариства «Одеський олійножировий комбінат» на Публічне акціонерне товариство «Одеський олійножировий комбінат».
Рішення прийнято.
По чотирнадцятому питанню за проект запропонований до голосування проголосували:
«За» – 99,985% від загальної кількості голосів, які прийняли участь у Загальних зборах акціонерів.
«Проти» - 0,0132% від загальної кількості голосів, які прийняли участь у Загальних зборах акціонерів.
«Утримались» - 0,0018% від загальної кількості голосів, які прийняли участь у Загальних зборах акціонерів.
По чотирнадцятому питанню вирішили:
Відкликати зі складу Правління члена Правління – Крошку О.Г.
Переобрати терміном на 3 (три) роки - Голову Правління Ладан А.Г.
Переобрати терміном на 3 (три) роки членів Правління - Бельську В.Г, Білоконь О.Б. та Феребкову О.О..
Обрати терміном на 3 (три) роки Заступником голови Правління з фінансових питань Масюру Ю.О.
Рішення прийнято.
По п’ятнадцятому питанню за проект запропонований до голосування проголосували:
«За» – 99,985% від загальної кількості голосів, які прийняли участь у Загальних зборах акціонерів.
«Проти» - 0,0132% від загальної кількості голосів, які прийняли участь у Загальних зборах акціонерів.
«Утримались» - 0,0018% від загальної кількості голосів, які прийняли участь у Загальних зборах акціонерів.
По п’ятнадцятому питанню вирішили:
Передати розгляд питання Наглядовій раді товариства.
Рішення прийнято.
По шістнадцятому питанню за проект запропонований до голосування проголосували в частині відкликання кандидатів:
«За» – 99,968% від загальної кількості голосів, які прийняли участь у Загальних зборах акціонерів.
«Проти» - 0,0064% від загальної кількості голосів, які прийняли участь у Загальних зборах акціонерів.
«Утримались» - 0,256% від загальної кількості голосів, які прийняли участь у Загальних зборах акціонерів.
По шістнадцятому питанню за проект запропонований до голосування проголосували в частині обрання кандидатів:
«За» кожного із запропонованих кандидатів проголосували по 19,99% від загальної кількості голосів, які прийняли участь у кумулятивному головуванні на Загальних зборах акціонерів.
По шістнадцятому питанню вирішили:
Відкликати зі складу Наглядової ради членів – Лєфі І.Б., ТОВ «Паламіда», Калашника В.І., Кучеренко М.Ф.
Обрати Головою Наглядової ради – Калашника В.І., членів – Кучеренко М.Ф., Товариство з обмеженою відповідальністю «Одеський Торговий дім «Сонячна долина», код ЄДРПОУ 32067506, Засуху В.В., Компанію СПЕКТРУМ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (SPECTRUM HOLDINGS LIMITED), ідентифікаційний код - 72983.
По сімнадцятому питанню за проект запропонований до голосування проголосували:
«За» – 99,984% від загальної кількості голосів, які прийняли участь у Загальних зборах акціонерів.
«Проти» - 0,007% від загальної кількості голосів, які прийняли участь у Загальних зборах акціонерів.
«Утримались» - 0,009% від загальної кількості голосів, які прийняли участь у Загальних зборах акціонерів.
По сімнадцятому питанню вирішили:
Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановити розмір їх винагороди як безоплатний, обрати особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради – Голову Загальних зборів акціонерів –Калашника В.І.
Рішення прийнято.
По вісімнадцятому питанню за проект запропонований до голосування проголосували в частині відкликання кандидатів:
«За» – 99,953% від загальної кількості голосів, які прийняли участь у Загальних зборах акціонерів.
«Проти» - 0,0387% від загальної кількості голосів, які прийняли участь у Загальних зборах акціонерів.
«Утримались» - 0,0083% від загальної кількості голосів, які прийняли участь у Загальних зборах акціонерів.
По вісімнадцятому питанню за проект запропонований до голосування проголосували в частині обрання кандидатів:
«За» двох із запропонованих кандидатів проголосували по 33,32% , за одного – 33,33% від загальної кількості голосів, які прийняли участь у кумулятивному головуванні на Загальних зборах акціонерів.
По вісімнадцятому питанню вирішили:
Відкликати зі складу Ревізійної комісії Голову Ревізійної комісії Чечельницьку Н.П. та члена Ревізійної комісії Агеєву І.М.
Обрати Головою Ревізійної комісії – Боднар О.О., членів – Денисяко Р.І., Саніна І.В.
Відкликати зі складу Ревізійної комісії Голову Ревізійної комісії Чечельницьку Н.П. та члена Ревізійної комісії Агеєву І.М.
Обрати Головою Ревізійної комісії – Боднар О.О., членів – Денисяко Р.І., Саніна І.В.
Рішення прийнято.
По дев’ятнадцятому питанню за проект запропонований до голосування проголосували:
«За» – 99,989% від загальної кількості голосів, які прийняли участь у Загальних зборах акціонерів.
«Проти» - 0,0035% від загальної кількості голосів, які прийняли участь у Загальних зборах акціонерів.
«Утримались» - 0,0075% від загальної кількості голосів, які прийняли участь у Загальних зборах акціонерів.
По дев’ятнадцятому питанню вирішили:
Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановити розмір їх винагороди як безоплатний, обрати особою, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії Голову Загальних зборів акціонерів – Калашника В.І.
Рішення прийнято.
По двадцятому питанню за проект запропонований до голосування проголосували:
«За» – 99,995% від загальної кількості голосів, які прийняли участь у Загальних зборах акціонерів.
«Проти» - 0,0035% від загальної кількості голосів, які прийняли участь у Загальних зборах акціонерів.
«Утримались» - 0,0015% від загальної кількості голосів, які прийняли участь у Загальних зборах акціонерів.
По двадцятому питанню вирішили:
Затвердити внутрішні положення Публічного акціонерного товариства «Одеський олійножировий комбінат», а саме:
Положення про Правління, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію. Затвердити датою набрання чинності внутрішніх положень – наступну за датою реєстрації Статуту Публічного акціонерного товариства «Одеський олійножировий комбінат».
Рішення прийнято.
По двадцять першому питанню за проект запропонований до голосування проголосували:
«За» – 223 072 039 штук голосуючих акцій, що складає 99,986% від загальної кількості голосів, які прийняли участь у Загальних зборах акціонерів.
«Проти» - 7 236 штук голосуючих акцій, що складає 0,0032% від загальної кількості голосів, які прийняли участь у Загальних зборах акціонерів.
«Утримались» - 23 568 штук голосуючих акцій, що складає 0,0108% від загальної кількості голосів, які прийняли участь у Загальних зборах акціонерів.
По двадцять першому питанню вирішили:
Вчинити значний правочин згідно проекту рішення поданого до голосування.
Рішення прийнято.

 


З повагою,
ВАТ «Одеський олійножировий комбінат»

Категория: Особенная информация | Добавил: Солнечная_долина (31.05.2011)
Просмотров: 1697 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]